PROJEKTYINSTALACJE
MODERNIZACJE WYMIANY

Koncepcje techniczne rozwiązań do budżetu


♦ Projekty realizacyjne i dokumentacje powykonawcza inwestycji


Montaże instalacji NH3, CO2, freonowych, propanowych, powietrznych z centralami lub rooftopami


Modernizacje w trybie na ruchu z możliwością dostawy zastępczego źródła chłodzeniaPRZETWÓRSTWO MIĘSNE, MLECZARNIE, BROWARY, PRZEMYSŁ OWOCOWO-WARZYWNY, FARMACEUTYCZNY, LOGISTYKA, HALE PRODUKCYJNE, CHŁODNIE, MROŹNIE